Voda

 

Lesy ako dôležitý a významný faktor môžu zmierňovať alebo výrazne ovplyvniť klimatické zmeny. Klimatické zmeny v našich oblastiach zapríčiňujú pokles podzemných vôd, vysychanie krajiny a tým zmenu vodných pomerov. Keďže voda je nenahraditeľná pre život preto by sme mali podriadiť hospodárenie v lesoch a krajine pre zabezpečenie stabilného vodného režimu a dostatočné množstvo kvalitnej pitnej vody pre občanov Slovenskej republiky. Túto požiadavku by mal zohľadňovať aj bez zásahový režim v lesných porastoch.