Odborná správa lesov

 

By mala byť zabezpečovaná cez PSoL garantovaná odbornou spôsobilosťou pracovníkov lesného hospodárstva získanou štúdiom strdnej odbornej lesníckej školy v odbore 4219 M lesníctvo alebo  lesníckym vysokoškolským štúdiom a minimálne troj ročnou praxou v lesnej prevádzke.