O nás

 

  ZAchovajme živé a zdravé lesy Našim deťom

O nás

Občianske združenie Živý les vzniklo preto aby chránilo prírodne hodnoty Slovenska. Našou činnosťou sa chceme zasadzovať o trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch našej krásnej krajiny a ponúknuť ľuďom Lesné hospodárstvo a ochranu prírody hodnú 21. storočia.

Veríme, že sa nám tento cieľ podarí naplniť aj na základe našich vedomostí a praktických skúsenosti z dlhodobého pôsobenia v našich lesoch.

Pozrite si aj naše desatoro, na ktorom chceme stavať naše ciele 

Naše hlavné ciele

Zdravý živý les

 

Voda v krajine

 

udržateľná ochrana druhov

 

Chránené územia

 

Stratili sme úctu k Zeleným a zdravým lesom?

Zelený zdravý les plní všetky svoje celospoločenské funkcie… Chráňme ho preto pred likvidáciou aby sme tu nechali naše prírodné bohatstvo aj pre naše budúce generácie…

Naša misia a prístup

Vnímame našu krajinu ako krásnu Zem s neskutočným prírodným bohatstvom, ktoré chceme zachovať aj našim potomkom a všetkým ďalším generáciám.  Sme presvedčení, že len vzájomná symbióza a rovnováha človeka so životným prostredím môže viesť k spokojnému a naplnenému životu na našej matke Zemi.

O to sa v našom združení snažíme

„Dnes niekto sedí v tieni, pretože ktosi dávno zasadil strom.“

– Warren Buffett

 

 

 

Naši partneri: