Nútená správa lesov

 

Nútená správa lesov by mal zabezpečovať štát na lesných pozemkoch kde nedochádza k plneniu funkcií lesa v zmysle PSoL bez ohľadu na vlastníctvo, aby sa zabezpečili všetky jeho funkcie v prospech spoločnosti a zabráneniu šírenia škodlivých činiteľov.