Otvorený list ministrovi ŽP Jánovi Budajovi

Vážený pán minister,nastavenie spoločnosti na transformáciu do ekologických limít si vyžaduje razantný a zároveňkvalifikovaný obrat v chápaní spoločnosti a jej vzťahu k prírode a možností ekologických systémov.Potešilo ma, že ste vo funkcii poslanca bol schopný...

Riziká spojené so súžitím medveďa hnedého a človeka v SR

Myšlienka Alberta Einsteina obsahuje niekoľko posolstiev v symbolickom vyjadrení.Tá prvá znamená, že kým nezistíš, čo máš robiť, môžeš robiť čokoľvek, tak nemáš ako vyriešiťproblém. Neurčil si ho správne a keďže nevieš správne formulovať problém, nemáš ako nájsť...