Riziká spojené so súžitím medveďa hnedého a človeka v SR

Myšlienka Alberta Einsteina obsahuje niekoľko posolstiev v symbolickom vyjadrení.Tá prvá znamená, že kým nezistíš, čo máš robiť, môžeš robiť čokoľvek, tak nemáš ako vyriešiťproblém. Neurčil si ho správne a keďže nevieš správne formulovať problém, nemáš ako nájsť...

Splatenie dlhopisov FNM

Splatením dlhopisov FNM sa zaoberala správa O spôsobe a časovom postupe splácania dlhopisovpredložená na rokovanie vlády v decembri 1999 ministerkou Machovou. Stanovisko k tejto správe jeuvedené v prílohe spracované dňa 10.12.1999, ktoré podrobne rozoberá možné dopady...