Vážený pán minister,
Správne ste v debate poznamenal, že MOR HO! predstavuje symbol. V dejinách Slovenska to bol
Samo Chalupka, autor MOR HO!, ktorý básňou dvíhal morálku a povedomie Slovákov v bojoch za
slobodu Štúrovskej generácie v meru ôsmom 19teho storočia. Bol to časopis MOR HO! počas
Slovenského národného povstania, vydávaného partizánskou brigádou Pomstiteľ, ktorý počas
partizánskych bojov od januára do marca 1945 prinášal partizánom a občanom nádej slobody. Boli to
povstania Slovákov so zbraňou v ruke.
Aj 68my rok minulého storočia má svoje symboly boja za slobodu. Nastavená hruď tanku na fotografii
novinára pána Bielika je takýmto symbolom, ktorý ocenil svet. Ale zároveň elitný guľometčík a tlačiar
povstaleckých novín MOR HO! Ján Lukášik transformoval fyzický boj na boj ideí a myšlienok v svojom
liste Alexandrovi Dubčekovi po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy nasledovne: „ Beriem do rúk zbrane
ducha, aby sme nimi porazili mocných tohto sveta.“ Ako som Vám uviedol, vedieme názorový
konflikt s predstaviteľom WWF Slovensko pánom (čestným) prezidentom Ladislavom Mikom a pokiaľ
podklady neklamú, je aj zakladateľom WWF Slovensko. Náš spor má tri roviny:

  1. Zásadne rozdielny názor na živé systémy a aplikáciu vedeckých poznatkov biológie lesa
    v lesníckej a ochranárskej praxi
  2. Zásadný rozdiel v chápaní ekonomiky spojenej s lesom a Národnými parkami zvlášť
    v ekologických službách lesa a škôd s nimi spojenými
  3. V etike a morálke spojenej s konfliktom záujmov

viac sa dočítate nižšie…

Otvoreny-list-na-ministra-Jana-Budaja-200924