V súvislosti s riešením dôchodkového systému II. Piliera je možné v súčasnosti povedať, že
väčšina riešení prezentovaných cez odborníkov alebo politikov jednotlivých politických strán
v Slovenskej republike sa zjednotila na báze modelu Svetovej Banky, v ktorej II.pilier je
tvorený kapitalizačným systémom, čo zaručuje diverzifikáciu rizika, kde I.pilier reprezentuje
výnos pracovnej sily a II.pilier má byť závislý od výnosu kapitálu.

https://zivyles.sk/wp-content/uploads/2020/07/37-2.pdf