Splatením dlhopisov FNM sa zaoberala správa O spôsobe a časovom postupe splácania dlhopisov
predložená na rokovanie vlády v decembri 1999 ministerkou Machovou. Stanovisko k tejto správe je
uvedené v prílohe spracované dňa 10.12.1999, ktoré podrobne rozoberá možné dopady prijatia týchto
postupov. Dnes je možné konštatovať, že mnohé ciele uvedené v tomto materiáli a ktoré majú výrazne
negatívny dopad na občana boli realizované a v zásade sa čaká už len na vyzbieranie ekonomického
efektu z tohto projektu.

https://zivyles.sk/wp-content/uploads/2020/07/Splatenie-dlhopisov-FNM.pdf

Splatenie-dlhopisov-FNM