Myšlienka Alberta Einsteina obsahuje niekoľko posolstiev v symbolickom vyjadrení.
Tá prvá znamená, že kým nezistíš, čo máš robiť, môžeš robiť čokoľvek, tak nemáš ako vyriešiť
problém. Neurčil si ho správne a keďže nevieš správne formulovať problém, nemáš ako nájsť naň
riešenie.
Ďalšie posolstvo tejto myšlienky je, že až 90% hodnoty z práce predstavuje dobrá analýza.
Albert Einstein zároveň dodáva: „ Ak nevieš jednoducho vysvetliť problém, tak mu dostatočne
nerozumieš“.
Problém vnímania rizík spojených s ohrozením majetku, života či zdravia, je pomerne náročný
na vyjadrenie, napriek tomu, že ľudia s týmto rizikom bežne existujú, vnímajú ho a správne reagujú,
len často býva problém s jeho správnym vyjadrením.
Aj preto je tento materiál okrem riešenia samotného problému spojeného s premnožením
medveďa zameraný na vysvetlenie pomerne abstraktného pojmu rizika tak, aby pri popise rizík
spojených so spolužitím človek – medveď čitateľ zažil ten známy „aha efekt“ – ambíciou tohto
materiálu je naplniť Einsteinovo kritérium zrozumiteľnosti , hoci samotné riešenie si vyžaduje kopec
znalostí.
Celé znenie si môžete prečítať nižšie…
https://zivyles.sk/wp-content/uploads/2020/07/Medveď-a-človek-rozbor-rizík-16-062020-v1.pdf

Medveď-a-človek-rozbor-rizík-16-062020-v1