Vážený pán minister,
nastavenie spoločnosti na transformáciu do ekologických limít si vyžaduje razantný a zároveň
kvalifikovaný obrat v chápaní spoločnosti a jej vzťahu k prírode a možností ekologických systémov.
Potešilo ma, že ste vo funkcii poslanca bol schopný zastaviť biomasaker.


Celý otvorený list si môžete prečítať v linku nižšie…

https://zivyles.sk/wp-content/uploads/2020/07/List-na-ministra-Jána-Budaja-Sk-1.pdf

List-na-ministra-Jána-Budaja-Sk-1