V modernej informačnej dobe čelíme novému fenoménu  “deformovanej  reality”, ktorá je podsúvaná davom v mene tolerancie a slobody.