Dostal sa mi do rúk materiál, ktorý spracoval Ing. Dušan Lukášik, CSc. Jediné, čo ma po jeho prečítaní napadlo je, že sa jedná o jedinečný súhrn analýz, faktov a postojov k jednému z najzávažnejších problémov súčasnosti, a tým je les. Ak sa to,čo z neho zostáva, dá nazvať lesom. Tento vynikajúci materiál, poukazuje na tieto aspekty spoločenskej, ekonomickej a samozrejme ekologickej katastrofy, spôsobenej ľuďmi, vydávajúcimi sa za odborníkov a ochranárov prírody. Bohužiaľ za masívnej podpory štátnych inštitúcií a zákonodarného zboru, ale taktiež členov vlády nevynímajúc.

https://www.eurorespekt.sk/aj-slovenske-lesy-maju-svoju-gorilu-rozhovor-s-dusanom-lukasikom-csc/?fbclid=IwAR2L5cA6gSFPrC98Zsk0g0EDheXR3EnI2kV_GDJEVfTpZKJKRd9IEJm-RZ4