PETIČNÉ HÁRKY SI  STIAHNETE PO KLINKUTÍ KLIK

List občanom, obyvateľom vidieka, miest a obcí  a  majiteľom majetkových podielov v urbároch – Petíciu si môžete stiahnúť tu

Jedno z najväčších bohatstiev Slovenska sú naše lesy

Zásoby dreva na pni majú hodnotu okolo 25 miliárd €. Ekologické služby lesa  sa odhadujú na  500 miliárd €, teda až dvadsaťnásobne viac ako je hodnota dreva. Škody na ekologických systémoch lesa v SR  môžu dosiahnuť až desiatky miliárd €.

Od 90tych rokov beží na Slovensku premyslený spôsob znehodnotenia lesa tak, aby lesné pozemky stratili hodnotu. Cieľom znehodnotenia lesných pozemkov je vytvoriť podmienky na ich skúpenie za lacný peniaz od ich majiteľov. Nie je jedno, či je majiteľom štát a teda my všetci, a v konečnom dôsledku o ich osude rozhodujú politici, alebo sú majiteľmi súkromné osoby a podielnici v urbároch. V kombinácii s ekonomickým tlakom je použitý premnožený lykožrút na zničenie zdravých smrekových lesov a premnožený medveď na zastrašenie obyvateľov v obciach  v kontakte s biotopom medveďa. V súlade s Ústavou SR, ktorej účelom je chrániť zdravie, život a majetok občanov sme preto z úcty k našim predkom pripravili petíciu

Mor ho!

za záchranu lesa, vody v procese klimatických zmien a odstránenie ohrozenia človeka v prírode

https://zivyles.sk/wp-content/uploads/2020/06/peticia-.Mor-ho-za-záchranu-lesa-vody-v-procese-klimatických-zmien-a-odstránenie-ohrozenia-človeka-v-prírode-DL-MK-U.pdf

Publikované materiály sú prevzaté zo stránky spoločnosti HONORS, a.s. www.honors.sk.

Podliehajú ochrane autorských práv v súlade s uvedeným nižšie:

© 2002 – 2020, HONORS, a.s., Námestie Osloboditeľov 24, Liptovský Mikuláš 031 01, Slovakia
Údaje na stránke sú autorsky chránené, niektoré podliehajú zmluvným dohodám.
Zneužitie týchto údajov je právne postihnuteľné.